224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Written by Super User
Category:
standard_1281-1288

มยผ. 1301/1302-61 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

คลื่นแผ่นดินไหวประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว(มยผ. 1301/1302-61)

- คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว (ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard_1281-1288

มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63 ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

มยผ.1101-64 ถึง มยผ.1106-64 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร

- มยผ. 1101 : มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
- มยผ. 1102 : มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง
- มยผ. 1103 : มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต
- มยผ. 1104 : มาตรฐานงานไม้
- มยผ. 1105 : มาตรฐานงานฐานราก
- มยผ. 1106 : มาตรฐานงานเสาเข็ม

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

มยผ. 1902-62 มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารที่เสียหาย

- คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร
- คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
- คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร
(ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

มยผ. 1271-62 มาตรฐานการทดสอบลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard_1253-62

มยผ. 1253-62 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

3-16-2020

มยผ. 1571-62 มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

7 23 2019 10 04 16 AM

มยผ.1915-62 ถึง มยผ.1918-62 มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide)
และบริเวณลาดเชิงเขา

1. มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (มยผ.1915-62)
2. มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (มยผ.1916-62)
3. มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสาหรับลาดเชิงเขา (มยผ.1917-62)
4. มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (มยผ.1918-62)

- คู่มือประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและ
การถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา 
(ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

141261

มยผ.1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.1304-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเพื่อต้านทาน
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย